Płatność:

PKO BP  Oddział I w  Gdańsku
Nr konta 21 1020 1811 0000 0402 0266 5073